Mobirise

Roos van Leary - Communicatiemodel

Een dynamische actieve werkvorm om meer inzicht te krijgen in de eigen communcatie en die van de ander. Leer hoe u conflicten kunt voorkomen door beter bij de ander aan te sluiten. Leary heeft in 1957 een model ontworpen waarmee relaties tussen mensen in kaart gebracht kunnen worden: de zogenaamde 'Roos van Leary'. Dit model kan behulpzaam zijn voor het verkrijgen van meer zicht op het betrekkingsniveau. Uit veel onderzoeken in de sociale wetenschappen naar menselijke relaties komen telkens twee hoofddimensies naar voren:
1. een dimensie rond controle, invloed en dominantie;
2. een dimensie rond intimiteit en affectie.
Dat wil zeggen, wanneer mensen met elkaar omgaan, speelt er enerzijds steeds iets van macht en invloed of het ontbreken daarvan en anderzijds iets van persoonlijke afstand of nabijheid.

how to create a website for free