Mobirise

Intervisie & Supervisie

INTERVISIE is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij medewerkers een beroep doen op collega's om mee te denken over persoons- en functiegebonden vraagstukken en knelpunten uit de eigen werksituatie. Dit meedenken gebeurt niet door het aandragen van oplossingen maar door het stellen van vragen om zo met behulp van het eigen analytisch en probleemoplossend vermogen zicht te krijgen op het ingebrachte probleem en hoe hierin te handelen. Het is een methodiek waarbij de eigen deskundigheid binnen de organisatie wordt benut en verder wordt ontwikkeld met als doel het bevorderen van de kwaliteit van het werk. Een intervisie beslaat een langere periode, met een klein aantal vaste deelnemers. Ik kan u helpen een intervisietraject te starten en begeleiden waar nodig.

SUPERVISIE is ervaringsleren onder begeleiding. Bij ervaringsleren gaat het om het terugblikken op beroepservaringen, het analyseren van deze ervaringen, het formuleren van alternatieven om vandaar uit te gaan experimenteren met ander gedrag. Hierdoor wordt geïnvesteerd in de persoonlijke stijl/ontwikkeling van beroepskrachten met blijvende effecten. Het ervaringsleren wordt begeleid door een supervisor. Supervisie is met name geschikt voor mensen werkzaam in sociale/zorg beroepen …. In 10 tot 15 zittingen van een uur wordt methodisch gewerkt aan een persoonlijk leerdoel. De zittingen vinden 2-wekelijks plaats. Supervisie wordt individueel gegeven maar er kan ook gewerkt worden in kleine groepjes van maximaal 3 personen.

best website templates